,
Ana sayfa
Hakkımızda
Hizmetler
Futbol Takımı
Cenaze Hizmetleri
Yaşlılar Evi
Cami
Tüzük
Yönetim
Haberler
İrtibat
Ziyaret 1399062 sayısı
 
 

BROADMEADOWS TÜRK İSLAM VE KÜLTÜR MERKEZi  
 
1981 TARİHLİ DERNEKLER YASASI
AMAÇLAR BİLDİRİSİ.


1. Dernegin adı Broadmeadows Türk İslam ve Kültür Merkezidir. Bu bildiride "Cemiyet" olarak anılacaktır.

2. İş bu Cemiyetin kuruluş amaçları aşagıda sıralandıngı gibidir:

 • Avustralya'da yaşayan Türk ve Müslüman halkın dini, kültürel ve sosyal refahının arttırılması.
 • Seminerler ve konferanslar yolu ile Türk İslam Kültürü hakkındaki bilgilerin arttırılması
 • Geleneksel İslam dini Bayramlarına ve Türk milli ve kültürel Bayram ve Kutlamalarına yardımcı olmak ve katkıda bulunmak.
 • Avustralya'da İslam haklarını uygulamak.
 • Türk ve islam Kültürüne olan ilgiyi  arttırmak.
 • Türk ve Müslüman ögrencilere misafirperverlik ve kalacak yer sunmak.
 • Avustralya'da yaşayan Türk, Müslüman ve diger toplumlar arasında karşılıklı anlayış ve ilgiyi artırmak,
 • Türk ve Islam Merkezleri Kurmak ve idare etmek.
 • Victoria eyaletinde yaşayan Türk ve Müslümanların, maddi ve manevi, sosyal, ekonomik, yardımlaşma ve Kültürel hayat açısından kalkınmaları için gerekli tedbirleri alarak onların Victoria eyaletinde yaşamakta olan diger toplumlar arasındaki haklı ve şerefli yerini almasını ve devam ettirmesini ve Avustralya'nin bariş, refahı ve kalkınmasına tam destek vermesini mümkün kılmak.
 • Saglıklı yaşamı tanıtmak, teşvik etmek ve düzenlemek.
 • Gazete, dergi, kitap, broşür gibi basın yayınlar başmak ve yayımlatmak. Cemiyetin Amaçları ve Hedefleri için uygun gördügü zaman kitapevleri açmak.
 • Türk ve Müslümanların Türk ve Müslüman egitimi alabilmesini desteklemek, teşvik etmek ve saglamak ve bu amaçla Avustralya egitim sistemi çatısı altında ilk ve ortadereceli okullar (Kolejler kurmak.)
 • Cami, Mork ve Cenaze Hizmetleri, Sosyal, Spor, Egitim veya diger Türk ve İslam dini kurumlarını desteklemek, teşvik etmek ve yardımcı  olmak veya kurmak.
 • 1997 tarihli Yaşlıların  Bakım Yasasi çerçevesinde yaşlı evleri, yaşlı bakımı evleri ve huzur evleri gibi yaşli bakımı tesisleri kurmak,çalıştırmak ve idare etmek.
 • Gençlerin Cemiyetin aktif üyeleri olmaya teşvik etmek amacıyla Türk İslam ve Kültür egitimi sunacak "Gençlik Merkezleri" kurmak.
3. Yalnızca yukarıdaki hedeflerin ve amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla kullanılmak üzere, Cemiyetin aşagıda belirtilen yetkileri ve selahiyetleri vardır:
 • Cemiyetin parasını acil ihtiyaç duyulmayan kısmı ile zaman zaman, uygun görüldügünde, yatırım ve işler yapmak,
 • Uygun görüldügü zaman ve şartlarda para temin etmek veya borç almak,
 • Bu şekilde temin edilen ya da borç alınan paraların geri ödenmesine teminat olarak veya Cemiyetin bir borcuna veya maddi sorumluluguna karşılık teminat olarak, Cemiyetin mal varlıklarından biri veya hepsini ipotek ve mali mükellefiyet altına sokabilmek veya teminat olarak göstermek.; ve
  (i) Kar amacı gütmeyen dernek veya şirketin adına veya onun tarafından girilen her hangi bir sözleşme yükümlülügünün veya taahhütünün yerine getirilmesi veya paranın ödenmesi amacıyla her hangi bir teminatı verebilmek veya sorumlulugu üstlenmek; ve

 • (ii) Kar amacı gütmeyen her hangi bir dernek veya şirket için kefil olmak veya teminat vermek ve bunu yaparken istisnasiz ya tek başına veya ortaklık içinde ya da müşterek ve münferit olarak veya başka kisi, vakif, sirket, dernek veya tüzel kisiliklerle müsterek veya münferit olarak hareket edebilmek;

 • (iii) Cemiyetin iş bu paragrafta belirtilen teminat, kefalet veya başka bir sözleşme hükmünden kaynaklanan mali sorumluluklardan her hangi birinden sorumlu hale geldigi veya gelebilecegi hallerde paranın ödenebilmesi veya teminat taahattünün yerine getirilebilmesi için, Cemiyetin mal varlıklarından (hali hazırda veya gelecekte) biri veya hepsi üzerine ipotek koyulmasına, rüçhanli takip hakki verilmesine (lien), sınırlı veya sınırsız maddi mükellefiyet altına sokulmasına onay vermek; ve
 • Yukarıda belirtilen şekilde Cemiyete verilen bu yetki ve selahiyetlerin biri veya hepsini kullanması amacıyla yazılı olarak vekil tayin etmek ve bu vekil tayini için gerekli her türlü vekaletname veya diger gerekli işlemleri yapmak.
 • Mütevelli olarak hareket etmek.
 • Gerçek ve şahsi malları kabul etmek ve muhafaza etmek; ve
 • Cemiyetin amaçlarından ve yetkilerinin icrasından kaynaklanan tesadüfi veya vesile oldugu diger bütün işleri icra etmek yetkisi.


 
 
Copyright © 2006 by BTICC. All rights reserved.

Digital World IT